Z pracą na etacie jest dziś wprawdzie trochę łatwiej niż kilka lat temu, ale pracodawcy w dalszym ciągu próbują zrzucić na pracownika wszelką odpowiedzialność za straty przedsiębiorstwa. Bardzo jaskrawym przykładem jest wymuszanie od pracownika podpisania weksla in blanco i przyjęcia odpowiedzialności np. za straty w towarze.

Weksel do umowy o pracę

Dzieje się tak bardzo często w sklepach, które nie potrafią sobie poradzić z plagą złodziei. Personelu jest zbyt mało, by wszystkiego dopilnować, a zabezpieczenia w postaci monitoringu okazują się niewystarczające. Dlatego wielu pracodawców chce sobie zrekompensować straty w towarze, obciążając z tego tytułu pracowników. Twierdzą, że pracownik ma dbać o to, by nic ze sklepu nie znikało.  Pracownik ma podpisać weksel in blanco i oświadczyć, że ponosi odpowiedzialność za towar do konkretnej kwoty. Zdarza się to zarówno przy podpisywaniu nowej umowy o pracę, ale również pracownikom z wieloletnim stażem podsuwa się do podpisania weksel.

Odpowiedzialność finansowa pracownika

Prawo pracy w sposób szczegółowy określa jak wygląda odpowiedzialność materialna (finansowa) pracownika. W przypadku nieumyślnego spowodowania szkody pracownik odpowiada tylko za rzeczywiste straty, a wysokość odszkodowania nie może przekroczyć trzykrotności wynagrodzenia pracownika. Jeżeli jednak szkodę wyrządzono umyślnie, to pracownik odpowiada w pełnej wysokości. Jest też odpowiedzialność za mienie powierzone (np. laptop, samochód firmowy, telefon), ale wówczas musi dojść do podpisania odrębnej umowy i spełnienia dodatkowych warunków.

Zabezpieczenie wekslem niezgodne z prawem

Sąd Najwyższy uznał w wyroku z 26 stycznia 2011 roku, sygnatura akt II PK 159/10, że pracodawca nie ma możliwości stosowania zabezpieczeń wekslowych, biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu pracy. Kodeks ten bowiem szczegółowo i wyczerpująco określa kiedy i w jakim stopniu pracownik odpowiada materialnie względem pracodawcy i jakie dodatkowe przesłanki muszą zostać spełnione. Nawet jeśli podpiszesz taki weksel, to jest on z mocy prawa nieważny. Aby jednak uniknąć problemów i komplikacji najlepiej nie podpisuj takiego weksla, a jeśli już musisz, to pamiętaj o tym, by czynnie bronić swoich interesów w ewentualnym procesie sądowym.

Jesteśmy aby Ci pomóc rozwiązać Twoje sprawy

Rozumiemy, że wybór odpowiedniego prawnika bywa trudny, dlatego zazwyczaj, przed nawiązaniem współpracy, zapraszamy na wstępną konsultację.

Koszt porady prawnej to 200 zł (do 1 godziny).

Umów się na poradę

Proszę pytać o cokolwiek, postaramy się szybko odpisać.