Podział majątku wspólnego małżonków może być sprawą dosyć skomplikowaną, a często długotrwałą, szczególnie wtedy, gdy majątek taki jest wartościowy, a obie strony nie są zgodne odnośnie do warunków podziału.

Zgodny podział majątku

Wtedy jest najłatwiej i najszybciej, chociaż wcale nie musi być najtaniej. Sprawę taką można załatwić poprzez pisemną umowę, a jeśli dzielimy również mieszkanie, dom lub działkę, to wówczas będziemy potrzebowali dodatkowo pomocy notariusza.

Brak zgody na warunki podziału majątku

Wówczas niestety konieczna będzie sprawa sądowa. Ostatecznie to sąd zdecyduje o tym, co i komu przypadnie. Niezbędna może okazać się również sprzedaż jakiegoś składnika majątku i podział pomiędzy stronami uzyskanych pieniędzy. Sprawy takie potrafią jednak trwać długo, a do tego powstaje obowiązek wyceny składników majątku przez biegłego sądowego, co wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Jak wyznaczany jest udział w majątku?

Zasadą jest równy udział małżonków w majątku wspólnym (50/50). Jednak z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie wielkości udziału w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku (np. 70/30). Należy jednak wskazać ważny powód (np. hulaszczy tryb życia małżonka, długotrwałą separację faktyczną), a także różny stopień udziału obojga małżonków w tworzeniu wspólnego majątku (np. celowe niepodejmowanie lepiej płatnej pracy, duże różnice w wysokości pensji). Należy jednak pamiętać, że sąd bierze pod uwagę również pracę, związaną z osobistym zaangażowaniem się w wychowanie dziecka i utrzymanie domu (np. matka, która nie pracuje zawodowo, ale wychowuje w domu dziecko).

Podział majątku wspólnego małżonków jest możliwy zarówno po rozwodzie, jak i w trakcie trwania małżeństwa. W tym drugim wypadku konieczne jest jednak najpierw ustanowienie rozdzielności majątkowej.