Dział spadku to druga część ”sprawy spadkowej”. Najpierw toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku – sąd ustala kto jest spadkobiercą po zmarłym  i w jakiej części przysługuje mu prawo do majątku zmarłego. Dopiero wtedy możemy rozpocząć podział majątku spadkowego – wówczas ustala się jaka konkretnie część majątku zmarłego przypada któremu spadkobiercy i kto kogo ewentualnie musi spłacić.

Dział spadku w sądzie

Działu spadku zawsze można dokonać w sądzie. W przypadku, gdy spadkobiercy są zgodni odnośnie do sposobu podziału majątku, opłata sądowa jest niższa tj. 300 zł. Jeżeli spadkobiercy nie potrafią dojść do porozumienia w kwestii zasad podziału majątku spadkowego, to konieczny będzie dział spadku w sądzie (opłata sądowa jest wyższa tj. 1.000 zł). W tym drugim przypadku postępowanie w sądzie może się wydłużać, a do tego konieczne często będzie powołanie biegłego rzeczoznawcy majątkowego, który oszacuje wartość nieruchomości (dom, działka, mieszkanie) lub ruchomości (samochód, zbiór monet, biżuteria itp.).

Dział spadku poza sądem

Jeżeli spadkobiercy są zgodni odnośnie do podziału majątku spadkowego i chcą załatwić sprawę jak najszybciej, to mogą dokonać podziału na podstawie ugody między sobą. Jeśli w majątku pozostaje nieruchomość, to konieczna będzie wizyta u notariusza. Należy jednak pamiętać, że w takim dziale spadku muszą brać udział wszyscy spadkobiercy i na taki dział wszyscy z nich muszą wyrazić zgodę.

Sprawy o dział spadku bardzo często komplikują się z tego powodu, że spadkobiercy nie dochodzą do porozumienia. Przykładowo kilkoro z nich rości sobie prawo do korzystania z mieszkania lub ma ochotę przejąć rodzinną kolejkę monet. W takim wypadku to sąd ostatecznie stwierdza, co komu się należy i kto kogo musi spłacić. Warto wówczas korzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata, który będzie bronił naszych interesów. Trzeba też pamiętać, że sąd może zadecydować o sprzedaży majątku przez komornika sądowego i o podziale kwoty uzyskanej ze sprzedaży. Jest to jednak najmniej opłacalna opcja działu spadku.