Stwierdzenie nabycia spadku brzmi dosyć poważnie – tak nazywamy po prostu ”sprawę spadkową” w sądzie. Polega ona na tym, że sąd wydaje postanowienie, z którego wynika kto jest spadkobiercą po zmarłym i w jakiej części przysługuje mu prawo do majątku zmarłego. Dzięki temu można dokonywać dalszych czynności już jako ”pełnoprawny” spadkobierca np. wypłaty pieniędzy po zmarłym z rachunku bankowego, sprzedaży należącego do niego mieszkania lub samochodu, rozporządzania resztą jego majątku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Sąd rozpocznie działanie w sprawie spadkowej na wniosek, złożony zazwyczaj przez spadkobiercę. We wniosku wskazuje się m.in. kto zmarł, gdzie ostatnio zamieszkiwał, jakich pozostawił spadkobierców, czy sporządził testament. Do wniosku należy dołączyć akt zgonu oraz właściwe odpisy akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa). Opłata sądowa od wniosku wynosi 50 zł.

Posiedzenie sądu

Sprawa spadkowa wiąże się z koniecznością stawienia się w sądzie przynajmniej jednego ze spadkobierców. Musi on bowiem złożyć tzw. zapewnienie spadkowe, czyli oświadczyć m.in. jakich spadkobierców pozostawił zmarły, czy spisał testament, czy miał dzieci pozamałżeńskie. Przed sądem można również złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po zmarłym.

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku (czyli sprawa spadkowa) wydaje się być prosta, jednak mogą się w niej pojawić różne problemy – szczególnie ważne jest zachowanie terminów, wskazanie innych spadkobierców oraz ich adresów zamieszkania. Czasem w takiej sprawie pojawia się testament, który może być przez część spadkobierców podważany. Warto jest więc zadbać o należyte wsparcie radcy prawnego lub adwokata, który wyjaśni wszelkie niejasności, związane z tematem dziedziczenia.