Od kilku lat istnieje możliwość ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną („nie-przedsiębiorcę”). W ostatnich latach warunki ogłoszenia takiej upadłości zostały złagodzone, a procedura uległa uproszczeniu. W sytuacjach, w których osoba stała się niewypłacalna nie ze swej winy (np. w skutek utraty pracy), może się ubiegać nawet o całkowite umorzenie niespłaconych należności wobec wierzycieli. O ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą się ubiegać także osoby, które nie posiadają żadnego majątku, a nawet nie osiągają żadnego dochodu.

Historie osób, które popadły w długi są bardzo różne, dlatego każda sprawa może zostać inaczej oceniona przez sąd. Istotnym jest, aby przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości zasięgnąć porady prawnika.

Pomagamy naszym klientom przejść przez cały proces. Zaczynamy od wstępnych konsultacji i zapoznania się z Państwa problemami, następnie wnikliwe analizujemy sytuację dłużnika (w tym dokumentację dot. zadłużenia), co pozwala ocenić szanse na powodzenie w postępowaniu. Następnie zajmujemy się kompleksowo przygotowaniem i uzasadnieniem wniosku o ogłoszenie upadłości, a także pomagamy naszym klientom przejść przez sprawę w sądzie.