Zadzwoń teraz:

Odszkodowania

Przeczytanie zajmie Ci: < 1 minutę

Odszkodowania są bardzo szerokim i skomplikowanym tematem. Najczęściej mówi się o nich w przypadku błędów lekarskichwypadków komunikacyjnych. Najprościej można powiedzieć, że odszkodowanie należne jest z tytułu:

  • czynu niedozwolonego (np. ktoś nas pobił i wskutek tego doznaliśmy poważnych obrażeń ciała),
  • niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (np. oddajemy samochód mechanikowi do naprawy, a on zwraca nam pojazd w jeszcze gorszym stanie).

Aby żądać wypłaty odszkodowania, najpierw musi dojść do szkody – należy ją dokładnie sprecyzować (np. koszty leczenia lub koszty doprowadzenia samochodu do stanu poprzedniego) i oszacować w pieniądzu. Potem trzeba wskazać osobę zobowiązaną do wypłaty odszkodowania. Na końcu musimy wykazać, że osoba ta ponosi winę (czyn niedozwolony) lub nienależycie wykonała umowę. Często nie jest to jednak takie proste i nawet wskazanie „winnego” powoduje trudności (np. zaraziliśmy żółtaczką, wcześniej byliśmy w szpitalu, jednak objawy pojawiły się już w domu – podejrzewamy tylko, że zaraziliśmy się w szpitalu). Często musimy również wykazać winę drugiej strony, a to również bywa czasem trudne.