Zadzwoń teraz:
samolot-laduje-w-chmurach

Jak wygląda rozwód w polsce osób mieszkających za granicą?

Przeczytanie zajmie Ci: 3 minut

Wielu Polaków mieszka za granicą – niektórzy od lat. Z nowym krajem wiążą oni swoją przyszłość. Zakładają tam rodzinę, wstępują w związek małżeński. Czasem jednak przychodzi taki czas, że niektórzy decydują się na rozwód. Zastanawiają się wówczas w jakim kraju trzeba złożyć pozew. Wiele takich pytań kierowanych jest do naszej kancelarii.

Jeśli ślub wzięto w Polsce, a małżonkowie mieszkają aktualnie we innym kraju, to mogą się również tam rozwieść. Często jest jednak tak, że przepisy kraju zamieszkania są dużo mniej korzystne dla małżonków niż w Polsce. Szczególnie rygorystyczne w tym zakresie jest prawo w Wielkiej Brytanii.

Rozwód za granicą a prawo polskie

Sprawę o rozwód (dokładniej o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód) możesz skierować do sądu polskiego w następujących przypadkach:

  • oboje małżonkowie ostatnio mieszkali w Polsce i jedno z nich dalej mieszka w Polsce lub
  • małżonek występujący o rozwód co najmniej od roku bezpośrednio przed skierowaniem sprawy do sądu mieszka w Polsce lub
  • małżonek występujący o rozwód jest obywatelem polskim i co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed skierowaniem sprawy do sądu mieszka w Polsce lub
  • oboje małżonkowie są obywatelami polskimi (nie muszą mieszkać w Polsce)

Sprawę o rozwód można skierować do sądu polskiego między innymi wtedy, gdy oboje małżonkowie mają obywatelstwo polskie, ale mieszkają za granicą.

Natomiast jeżeli oboje małżonkowie mają obywatelstwo polskie i mieszkają również w Polsce, wówczas jedynie właściwym sądem do przeprowadzenia sprawy rozwodowej jest sąd polski. Nie ma tu możliwości wyboru pomiędzy sądem polskim a sądem państwa obcego.

Jak przeprowadzić rozwód w Polsce będąc za granicą

Sprawy rozwodowe rozpoznawane są w Polsce przez Sądy Okręgowe. Pozew wnosi się do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania. Przykładowo jeżeli małżonkowie mieszkali ostatnio wspólnie w Tychach, a teraz żona mieszka w Warszawie, a mąż nadal w Tychach, to sprawę o rozwód będzie rozpoznawał Sąd Okręgowy w Katowicach (jest on właściwy miejscowo dla Tychów).

Jeżeli żadne z małżonków nie mieszka już w okręgu, w którym ostatnio razem mieszkali, to właściwym będzie sąd zgodny z miejscem zamieszkania strony pozwanej. Jeśli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, wówczas właściwym jest sąd zgodny z miejscem zamieszkania powoda, czyli wnoszącego o rozwód. Natomiast jeżeli oboje małżonkowie nie mieszkają w Polsce, a sprawę rozwodową może rozpoznać sąd polski, wówczas należy uzyskać oznaczenie sądu właściwego przez Sąd Najwyższy.

Jeżeli sąd polski może rozpoznać sprawę o rozwód, a oboje małżonkowie mieszkają za granicą, to właściwy Sąd Okręgowy w Polsce musi wskazać Sąd Najwyższy.

Czy muszę przyjechać z zagranicy na rozprawę

Wielu naszych klientów pyta, czy muszą przyjeżdżać z zagranicy do Polski na rozprawy. Nie ma na to pytanie jednej właściwej odpowiedzi. Jeżeli wnosisz do sądu o rozwód i nie stawisz się do sądu na pierwszą rozprawę (bez uzasadnionej przyczyny), to sprawa zostanie zawieszona, chyba że działa za Ciebie radca prawny lub adwokat. Generalnie musisz stawić się na rozprawę wtedy, gdy sąd wezwie Cię do osobistego stawiennictwa. Podczas pozostałych rozpraw Twoich interesów będzie bronił radca prawny lub adwokat.

rozwód Katowice adwokat

Umów się na poradę prawną

Opowiedz nam o swoim problemie, uzyskaj odpowiedzi na pytania i dowiedz się jakie działania podjąć.

W sprawach rozwodowych sąd zawsze musi przeprowadzić dowód z przesłuchania stron. Jednakże z ważnych przyczyn sąd może poprzestać tylko na przesłuchaniu jednego z małżonków (np. gdy drugi małżonek jest obłożnie chory i mieszka za granicą). Zdarza się jednak, że niektórzy sędziowie chcą przesłuchać obie strony i wówczas raczej wskazany jest przyjazd na rozprawę. Wielokrotnie jednak sprawy naszych klientów kończyły się wydaniem wyroku rozwodowego bez ich przesłuchiwania, szczególnie wtedy, gdy osoby takie mieszkały daleko od Polski, a drugi małżonek stawił się w sądzie i został przesłuchany.

Nie musisz przyjeżdżać z zagranicy na każdą rozprawę do Polski. Warto mieć jednak wówczas na miejscu radcę prawnego lub adwokata, który będzie bronił Twoich interesów.

Jaki jest Twój następny krok?

Mam nadzieję, że któreś z tych porad okazały się dla Ciebie pomocne.

Napisz proszę w komentarzu czy jakiejś informacji w tym tekście Ci zabrakło. Może uda mi się coś jeszcze podpowiedzieć.

guest
10 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

P.S. Pamiętaj, że ten wpis to jedynie informacja, nie porada prawna.

Powyższy wpis na blogu stanowi zbiór najprzydatniejszych i ogólnych informacji w danej kwestii. Nie stanowi on i nie zastąpi porady radcy prawnego w indywidualnej sprawie. Nawet, jeśli Twoja sytuacja wydaje się być podobna do tej opisanej na blogu, może się różnić w szczegółach, które mają duże znaczenie. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do swoich praw lub obowiązków, skorzystaj z pomocy prawnika, który ma doświadczenie w prowadzeniu danego typu spraw.

Przeczytaj też o: