Każdego roku w Polsce rozwodzi się ok. 65 tys. par. Małżonkowie, myśląc “chcę się rozwieść”, coraz rzadziej pozostają w związku dla dobra dzieci.

Warto jednak, przed podjęciem ostatecznej decyzji, porozmawiać z żoną lub mężem, skorzystać z pomocy psychologa, udać się na terapię małżeńską lub do mediatora. Z doświadczenia zawodowego wiem, że małżonkowie rzadko rozmawiają ze sobą o problemach.

Jeśli chcesz się rozwieść, zacznij od rozeznania, czy w ogóle możesz złożyć pozew. Aby tak było, musi dojść do zerwania między Wami różnego rodzaju więzi. Mowa tutaj o więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Taki stan musi być dodatkowo trwały. Jest to ustalane indywidualnie – nie ma żadnego ustawowego terminu.

Jeśli już masz pewność, że tak wygląda sytuacja między Wami, to przygotuj się do kilku technicznych spraw związanych ze składaniem pozwu, wskazaniem ważnych dla Ciebie wniosków, ustaleniem wysokości alimentów itd.

Przeczytaj więc jak wygląda rozwód krok po kroku.

1. Przemyśl dokładnie to, czy faktycznie chcesz się rozwieść

jak wziąć rozwód krok po kroku

Może to tylko chwilowe problemy lub też brak dobrej komunikacji między Wami. Szczera rozmowa bez podniesionego tonu i samych pretensji naprawdę może rozwiązać niejeden problem. Pamiętaj, że w pozwie rozwodowym musisz określić, czy podjęliście próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a gdy takich prób nie podjęliście, to należy wyjaśnić, dlaczego tego nie zrobiliście.

Dziś małżonkowie coraz częściej korzystają z pomocy psychologa, terapeuty, a także mediatora. Jeśli Ty chcesz pójść do psychologa, a małżonek się na to nie zgadza, to idź bez niego. To również może pomóc w Twojej sytuacji.

Szczera rozmowa bez podniesionego tonu i samych pretensji naprawdę może rozwiązać niejeden problem.

2. Zastanów się czy istnieje między Wami więź uczuciowa

Jest to ważne, aby rozeznać, czy w ogóle można złożyć pozew o rozwód. Aby uzyskać rozwód, musi dojść do zerwania między małżonkami:

  • więzi uczuciowej – np. nie kocham już żony, nie czuję do niej tego, co powinno czuć się do żony, jest dla mnie obca lub traktujemy się tylko jak współlokatorzy,
  • więzi fizycznej – brak jakichkolwiek kontaktów seksualnych,
  • więzi gospodarczej – np. mieszkamy osobno, a jeśli przebywamy we wspólnym mieszkaniu, to każdy sobie sam gotuje, sprząta, pierze, robi zakupy, nie spędzamy razem czasu wolnego, nie jemy razem posiłków itp..

Stan taki musi być dodatkowo trwały – każdą sprawę rozpatruje się osobno i nie ma tu żadnego ustawowego terminu.

3. Dobrze przygotuj pozew o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

przygotowanie pozwu o rozwód

Być może warto przedyskutować jego treść z małżonkiem przed skierowaniem sprawy do sądu. Pozew jest sformalizowanym pismem procesowym, którego niezbędna treść została wskazana w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pamiętaj o tym, że nie każdy „gotowiec” lub „dobra rada” z internetu będzie pasować do Twojej sytuacji.

Poza tym często nie wiadomo, kto taki wzór przygotował lub poradę napisał.

Nie opieraj się również tylko i wyłącznie na informacjach od osoby z sekretariatu w sądzie – to zwykle nie są prawnicy. Pamiętaj, że każdy błąd formalny w pozwie spowoduje, że sąd będzie Cię wzywał o jego uzupełnienie, dając Ci na to 7-dniowy termin. W przeciwnym razie pozew zostanie odrzucony.

Pamiętaj o tym, że nie każdy „gotowiec” lub „dobra rada” z internetu będzie pasować do Twojej sytuacji.

4. Opłać pozew

Aktualnie opłata sądowa w sprawie o rozwód to 600 zł. Wpłać tę kwotę w sądzie lub przelej na rachunek bankowy sądu (są one podane na stronach internetowych każdego sądu). Do pozwu dołącz potwierdzenie dokonania opłaty – to z pewnością przyspieszy sprawę.

Złożenie wniosku o zwolnienie od ponoszenia opłat sądowych z pewnością wydłuży rozpoznanie sprawy. Gdy jednak złożysz taki wniosek, to musisz pamiętać o wypełnieniu formularza Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Sąd ostatecznie zawsze może powiedzieć, że do sprawy sądowej trzeba się było przygotować wcześniej i odkładać po 100 zł miesięcznie. Zwolnienie od kosztów sądowych jest kwestią indywidualną.

5. Nie wnoś o orzeczenie winy małżonka

W większości przypadków powoduje to wdanie się w spór i tzw. „pranie brudów”. Najszybciej kończą się sprawy rozwodowe, gdy małżonkowie są zgodni odnośnie do wszelkich kwestii.

Gdy jednak zależy Ci na udowodnieniu winy małżonka lub na ograniczeniu mu znacznie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem, to musisz się liczyć z kilkoma rozprawami, podczas których przesłuchani zostaną świadkowie, a także z badaniem psychologiczno-pedagogicznym małżonków oraz Waszych dzieci. Czasem jednak trzeba walczyć o swoje prawa, ale warto wiedzieć, czy przypadkiem sami nie jesteśmy częściowo winni rozkładowi pożycia małżeńskiego.

6. Nie żądaj zbyt wysokich alimentów na małoletnie dziecko

Pamiętaj, że oboje rodzice są zobowiązani do utrzymywania wspólnych dzieci. Poza tym alimenty to mają być pieniądze na utrzymanie dziecka, a nie na częściowe wzmocnienie Twojego prywatnego budżetu.

Z pewnością zbyt wygórowane żądania spotkają się z protestem drugiego rodzica i sąd będzie musiał w tym zakresie przeprowadzić postępowanie dowodowe, a to może wydłużyć całą sprawę.

Alimenty to mają być pieniądze na utrzymanie dziecka, a nie na częściowe wzmocnienie Twojego prywatnego budżetu.

7. Nie walcz bezzasadnie o kwestię władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem

ustalenie opieki rodzicielskiej nad dziećmi

Chodzi tu głównie o celowe działanie niektórych matek, które z dziecka robią “kartę przetargową” i próbują tym ukarać męża. Oddziel sprawy dorosłych od spraw rodzicielskich.

Byli małżonkowie nie muszą żyć w wielkiej zgodzie, ale dlaczego utrudniać kontakty rodzica z dzieckiem, jeśli do tej pory te kontakty były dobre? Można przecież być złym małżonkiem, ale dobrym ojcem lub matką.

Rodzic, co do zasady, ma prawo do spędzania czasu z dzieckiem, do wakacji, ferii, do tego, aby dziecko u niego nocowało. Jeśli tu rodzice będą mieli odmienne stanowiska, to konieczne mogą się stać zeznania świadków oraz badanie psychologiczno-pedagogiczne, a to są dalsze miesiące postępowania. Pamiętaj, że przerwy pomiędzy kolejnymi rozprawami trwają średnio 3 miesiące.

8. Nie wnoś o podział Waszego majątku wspólnego

Sąd i tak najpewniej nie zajmie się tą sprawą. Podział majątku po rozwodzie może być sprawą skomplikowaną i często długotrwałą. Tylko w przypadku, gdy w skład majątku nie wchodzi nieruchomość (dom, mieszkania, działka) i jesteście zgodni odnośnie do warunków podziału, jest szansa na to, że sąd podzieli Wasz majątek. Sąd nie będzie rozpatrywał tych kwestii wtedy, gdy miałoby to wydłużyć sprawę o rozwód.

9. Przygotuj się dobrze do rozprawy

Przeczytaj dokładnie swój pozew oraz ewentualne stanowisko swojego małżonka. Pozwoli Ci to nie być zaskoczonym pytaniami sądu. Często zdarza się tak, że matka wnosi o zasądzenie alimentów na dziecko w wysokości np. 1.000 zł, a gdy sąd się pyta o to, co składa się na te koszty, to matka nie potrafi tego wyjaśnić. Pamiętaj, że sąd kieruje się doświadczeniem życiowym, ale nie musi się wszystkiego domyślać – to w końcu Ty o coś wnosisz i musisz udowodnić swoje racje.

Pamiętaj, że sąd kieruje się doświadczeniem życiowym, ale nie musi się wszystkiego domyślać – to w końcu Ty o coś wnosisz i musisz udowodnić swoje racje.

10. Skorzystaj z fachowej pomocy

Jeśli nie da się rozwiązać Waszego problemu na drodze polubownej, a sprawy zaszły już za daleko, to udaj się do prawnika, który zajmuje się sprawami rozwodowymi i ma w tym doświadczenie. Czasem nawet proste początkowo procesy rozwodowe zmieniają się w potężne batalie sądowe. Warto mieć więc wtedy u swego boku profesjonalną pomoc prawną.

Prawnik pomoże Ci w zrozumieniu Twojej sytuacji prawnej, zwróci uwagę na to, jak należy się przygotować do rozwodu, czego unikać i jak się zachowywać w tej trudnej sytuacji.

Dlaczego w ogóle pary się rozwodzą?

niezgodność charakterów

Najczęstszym powodem rozwodów jest niezgodność charakterów. Dużo mniej małżeństw podaje jako powód zdradę, problemy z alkoholem, hazardem, niegospodarność, długotrwałą rozłąkę lub kilka powodów jednocześnie. Nie jest to z pewnością zgodne z rzeczywistością, ponieważ pod tzw. niezgodnością charakterów kryją się często zupełnie inne powody, których małżonkowie nie chcą ujawniać, by nie pogarszać napiętej sytuacji i nie przedłużać niepotrzebnie sprawy rozwodowej.

Gdzie załatwia się rozwód i jak go przeprowadzić?

Rozwód można uzyskać tylko w sądzie – nie załatwisz tego u notariusza. Takie sprawy rozpatrywane są przez sądy okręgowe, znajdujące się zazwyczaj w dawnych miastach wojewódzkich.

Pozew kieruje się do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania – pod warunkiem, że któreś z małżonków jeszcze w tym okręgu mieszka.

Przykładowo małżonkowie mieszkali razem w Katowicach, ale po rozstaniu żona wyprowadziła się do Sosnowca, a mąż do Gdańska. Właściwym do rozwodu jest Sąd Okręgowy w Katowicach, bo żona nadal mieszka w tym okręgu (sąd ten obejmuje swym zakresem np. Katowice, Chorzów, Sosnowiec, Będzin).

Jeśli oboje zmienili miejsce zamieszkania na zupełnie inne okręgi, to bierzemy pod uwagę okręg właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego (czyli tego, przeciwko któremu wnoszony jest pozew). Dopiero gdyby taki pozwany np. mieszkał za granicą lub jego miejsce zamieszkania nie byłoby znane, to właściwy będzie okręg zamieszkania powoda (tego, który wnosi pozew).

Pamiętaj, że nawet jeśli oboje mieszkacie już za granicą, ale chcielibyście się rozwieść w Polsce, to generalnie istnieje taka możliwość. Niektórzy się na to decydują, ponieważ przepisy innych państw bywają dużo bardziej restrykcyjne w kwestii rozwodu (np. konieczna jest długa separacja lub wina małżonka).

Ile trwa rozwód?

rozwód

Ludzie, którzy chcą się rozwieść, pytają się często o to ile to wszystko trwa.

Więcej na ten temat napisałem w osobnym wpisie – jak długo trwa sprawa o rozwód.

Duża część z nich chciałaby się rozstać z małżonkiem jak najszybciej – najlepiej na pierwszej rozprawie. Jest to oczywiście możliwe, ale trzeba wiedzieć o kilku istotnych zasadach, które wpływają na maksymalne usprawnienie procesu rozwodowego.

Pamiętać jednak trzeba o tym, że dla szybszego załatwienia sprawy, nie powinno się poświęcać wszystkiego! Mowa tu przykładowo o wysokości alimentów dla wspólnych małoletnich dzieci – kompletnie nierozważne byłoby żądanie ewidentnie niskich alimentów tylko po to, by małżonek nie robił problemów i zgodził się na szybki rozwód. Później nie jest bowiem tak łatwo podwyższyć alimenty, a już z pewnością nie miesiąc lub kilka miesięcy po rozwodzie.

Poza tym alimenty lub kontakty z małoletnim dzieckiem to są kwestie związane z nie z nami, a właśnie z dzieckiem, o którego dobro powinniśmy dbać. Te alimenty to będzie część funduszy, które przeznaczymy na utrzymanie dziecka.

Dlaczego więc kosztem jakości życia dziecka, mielibyśmy przyspieszać swoją sprawę o rozwód? To samo dotyczy kontaktów z dzieckiem. Skoro ojciec chce pielęgnować swoją relację z dzieckiem po rozwodzie, to niech walczy o jak najbardziej rozbudowane kontakty, mimo negatywnego nastawienia żony, a nie pozostaje tylko przy co drugim weekendzie.

Przez powyższe rady nie chcę powiedzieć, że nie opłaca się walczyć o wykazanie całkowitej winy małżonka, który Cię zdradził lub o wyższe niż „uśrednione” alimenty. Musisz jednak przemyśleć swoją sytuację, ocenić szanse powodzenia, aby nie tracić sił, pieniędzy i dowiedzieć się na końcu, że wina za rozkład pożycia małżeńskiego jest obopólna.

3 sytuacje, w których nie dostaniesz rozwodu

Czasem słyszę opowieści klientów o tym, że małżonek nie da im rozwodu ze złości. Osoby te odwlekają z tego powodu decyzję o skierowanie sprawy do sądu. Czy to prawda, że sąd może mi nie udzielić rozwodu? Czy małżonek może skutecznie uniemożliwić mi rozwiązanie małżeństwa? Dlaczego nie dostanę rozwodu, skoro nie kocham już małżonka i nie chcę z nim być?

Sąd odmówi Ci rozwodu jeśli z tej przyczyny miałoby ucierpieć dobro Waszych wspólnych małoletnich dzieci

Dobro wspólnych małoletnich dzieci

To prawda, że sąd może oddalić pozew o rozwód, co będzie jednoznaczne z nieuzyskaniem rozwodu. Zdarza się to jednak stosunkowo rzadko i w kilku, ściśle określonych ustawowo przypadkach. Sąd odmówi Ci rozwodu jeśli z tej przyczyny miałoby ucierpieć dobro Waszych wspólnych małoletnich dzieci. Taka decyzja podejmowana jest w zasadzie tylko na podstawie opinii specjalistów (np. biegły sądowy lekarz psycholog lub Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów). Dziecko dla prawidłowego rozwoju powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w poczuciu miłości. Ważna jest więc odpowiedź na pytanie, czy rozwód nie osłabi więzi jednego z małżonków z dziećmi i czy nie wpłynie ujemnie na wykonywanie obowiązków rodzicielskich. Należy jednak pamiętać, że ciągłe awantury rodziców oraz atmosfera, która nie pozwalałaby na spokój małoletnich dzieci, a wręcz prowadziłaby do ich demoralizacji, mogą być uznane za gorsze dla ich rozwoju niż sam rozwód rodziców.

Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego

Może wystąpić również i taka sytuacja, w której orzeczenie rozwodu pozostawałoby w sprzeczności z rażącą krzywdą, jakiej doznałby małżonek, który sprzeciwia się rozwodowi. Chodzi tutaj przede wszystkim o sytuację, gdy na skutek ciężkiej choroby lub kalectwa jednego z małżonków, ten drugi zdecydowałby się na rozwiązanie małżeństwa, ponieważ nie miałby siły ani ochoty na pomoc i zajmowanie się małżonkiem potrzebującym.

Rozwodu chce małżonek wyłącznie winny

Rozwodu raczej nie dostanie również małżonek wyłącznie winny za rozkład pożycia małżeńskiego (ten, który np. zdradził, znęcał się), gdy drugi małżonek chce mu jednak wybaczyć i spróbować naprawić relacje między nimi. Jeśli małżonek niewinny sprzeciwi się więc rozwodowi, to faktycznie rozwodu raczej nie będzie. Gdy jednak sąd nabierze przekonania, że sprzeciw małżonka niewinnego podyktowany jest przykładowo złością lub zemstą i nie ma na celu faktycznego wybaczenia małżonkowi wyłącznie winnemu, wówczas orzeczenie rozwodu będzie możliwe.

A na koniec dodam tylko, że do utrzymania małżeństwa i więzi pomiędzy małżonkami potrzebne są uczucia obojga małżonków. Jeśli więc nie zachodzą opisane wyżej przesłanki, to brak zgody małżonka na rozwód w sytuacji, gdy Ty już go nie kochasz i nie widzisz żadnych szans na uratowanie związku, nie niweczy możliwości uzyskania rozwodu.

Co wydarzy się dalej, zależy od Ciebie

Mam nadzieję, że któreś z tych porad okazały się dla Ciebie pomocne.

Chciałbym od Ciebie usłyszeć: o której z tych rzeczy do tej pory nie myślałaś (myślałeś)?

Czy była to rozmowa z małżonkiem?

A może sprawy związane z alimentami?

Napisz o tym w komentarzu, może uda mi się coś Ci jeszcze podpowiedzieć.

15 Komentarze