W Polsce toczy się coraz więcej spraw o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Wiele z nich kończy się dosyć szybko – często już na pierwszej rozprawie. Są jednak i takie, które toczą się rok, a nawet kilka lat. Wszystko zależy od tego, jak bardzo małżonkowie są ze sobą skłóceni i czy będą walczyli o każdą możliwą kwestię. Sprawa rozwodowa, podczas której rozstrzyga się winę za rozkład pożycia małżeńskiego, powinna średnio zabrać od 3 do 4 rozpraw, a przerwy pomiędzy rozprawami trwają zazwyczaj 3 miesiące.

1. Wiele świadków i innych dowodów

Należy pamiętać, że najkrótszy rozwód to taki, w który małżonkowie dogadali się odnośnie do wszystkich istotnych kwestii. Chodzi tu o nieorzekanie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego lub o przyznanie się do winy bez konieczności jej udowadniania. Strony powinny być również zgodne w zakresie wysokości alimentów (na wspólne dzieci małoletnie lub na małżonka wyłącznie niewinnego rozkładowi pożycia), sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz częstotliwości kontaktów z dziećmi. Wówczas odpowiednio przygotowany pozew o rozwód wraz z przedstawionymi dowodami może dać szansę zakończenia postępowania sądowego już na pierwszej rozprawie.

Im więcej jednak okoliczności spornych, tym dłużej będziesz czekać na wyrok sądu. Może pojawić się bowiem konieczność powołania wielu dowodów, dzięki którym będziesz wykazywać winę małżonka za rozpad związku. Wśród dowodów najbardziej „czasochłonnymi” są świadkowie. Różnie to z zeznaniami bywa – czasem świadek zeznaje krótko o konkretnym zdarzeniu (ok. 20-30 minut), ale są też osoby, które znają lepiej sytuację między małżonkami i potrafią zeznawać przez godzinę, albo i dłużej. Rzadko jest wówczas możliwe, aby sąd zdążył przesłuchać na jednej rozprawie trzy takie osoby. Trzeba też pamiętać, że świadek może mieszkać daleko od siedziby sądu, w którym toczy się sprawa. Ma wtedy prawo wnosić o przesłuchanie go w sądzie położonym najbliżej jego miejsca zamieszkania. Każdy taki wypadek powoduje, że sprawa przedłuża się o kolejnych kilka miesięcy.

Postępowanie nie skończy się również szybko, jeśli przedstawiamy wiele dowodów z dokumentów, o które sąd będzie musiał się zwrócić do różnych organów państwowych oraz instytucji (np. akta innych spraw sądowych, informacje z banków, od operatorów sieci komórkowych).

2. Badanie w ramach OZZS (dawniej RODK)

Sprawa rozwodowa wydłuży się również wtedy, gdy strona lub sąd wskaże na konieczność przeprowadzenia badań przez psychologa i pedagoga w ramach OZZS (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów). Dawniej badania te wykonywał RODK (Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny). Dotyczy to tylko sytuacji, w której małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci i należy ustalić, które rozwiązania będą najkorzystniejsze dla małoletnich. Na takie badanie czeka się często ok. 2-3 miesiące, a czasem i dłużej.

3. Zażalenie i apelacja

Strona może być niezadowolona z decyzji sądu jeszcze w trakcie postępowania – przed wydaniem wyroku. Chodzi tu przykładowo o zabezpieczenie alimentów lub uregulowanie kontaktów z dziećmi na czas trwania sprawy rozwodowej. Odwołanie się poprzez zażalenie spowoduje, że sprawa zostanie skierowana do sądu wyższej instancji, który stwierdzi, czy decyzja sądu rozwodowego jest prawidłowa. Czas rozpatrzenia takiego zażalenia to również średnio 3 dodatkowe miesiące.

Natomiast niezadowolona z wyroku końcowego strona ma prawo wnieść apelację, czyli odwołać się do sądu wyższej instancji. Cała procedura z tym związana to zazwyczaj ok. 4-5 miesięcy.

Powyższe terminy nie stanowią reguły w każdej sprawie i zostały podane przeze mnie tylko informacyjnie. W niektórych sądach na rozprawę można czekać dłużej niż 3 miesiące. To samo jest z badaniem w OZZS. Jeśli więc myślisz o rozwodzie, a nie jesteś w stanie się dogadać z drugą stroną odnośnie do zawinienia, alimentów oraz opieki nad dziećmi lub kontaktów z nimi, to musisz się liczyć z tym, że sprawa może trwać rok, a nawet dłużej.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments