Zadzwoń teraz:
portfel-z-kartami-kredytowymi-w-tylnej-kieszeni

Ile kosztuje rozwód 2023? Podsumowanie kosztów rozwodu

Przeczytanie zajmie Ci: 6 minut

Osoby zainteresowane tematyką rozwodową często szukają najpierw informacji o tym, ile kosztuje rozwód. Czasem strona inicjująca postępowanie sądowe zapomina, że będzie musiała ponieść niektóre koszty rozwodu już na samym początku. W sieci krążą też historie na temat astronomicznego wynagrodzenia radcy prawnego lub adwokata. Dodatkowo trzeba pamiętać też o kosztach pobocznych.

Na koszty rozwodu składają się:

 1. opłata sądowa: 600 zł
 2. opinia biegłych sądowych: ok. 800 – 2.000 zł
 3. ewentualna mediacja: ok. 250 – 1.000 zł
 4. ewentualny wywiad kuratora rodzinnego: ok. 80 zł
 5. honorarium prawnika: od ok. 3.000 zł wzwyż
 6. dodatkowe koszty w przypadku alimentów zależne od ich wysokości
 7. opinia OZSS (Opiniodawczy Zespół Sądowych specjalistów): ok. 800 – 2.000 zł

Opłaty sądowe w sprawie o rozwód

Osoba, która wnosi pozew o rozwód, musi się liczyć na wstępie z opłatą sądową w kwocie 600 zł. Gdy sprawa zakończy się wyrokiem bez orzekania o winie, wówczas zwracana jest połowa tej opłaty (300 zł), czyli w sumie opłata sądowa kosztuje cię 300 zł. Były małżonek powinien ci zwrócić natomiast połowę tych kosztów, czyli 150 zł, co znajduje odzwierciedlenie w treści wyroku.

Jeżeli sąd miałby rozpoznawać na twój wniosek kwestię podziału majątku wspólnego małżonków, to należy się liczyć z dodatkową opłatą sądową 300 zł (zgodny podział majątku) lub 1.000 zł (sporny podział majątku). Trzeba jednak wspomnieć, że sądy niezmiernie rzadko zajmują się podziałem majątku – praktycznie tylko wtedy, gdy małżonkowie wypracowali wspólne stanowisko i kwestia ta nie wpłynie na wydłużenie sprawy.

ile kosztuje rozwód, rozwód

Czasem pojawiają się opłaty sądowe za tzw. zabezpieczenie roszczenia (np. kontakty z dziećmi – 100 zł lub zmiana zabezpieczenia alimentów – 100 zł). Dodatkowe wnioskowanie o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania wymaga opłaty sądowej w wysokości 200 zł (tylko w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie).

Opłaty sądowe uiszczasz w sądzie, do którego kierujesz pozew lub w którym toczy się sprawa. Do pozwu warto załączyć dowód dokonania opłaty sądowej. Rozliczenia możesz dokonać na kilka sposobów:

Opłata sądowa za pozew o rozwód to 600 zł. Dodatkowe wnioskowanie o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania wymaga opłaty sądowej w wysokości 200 zł. Wnioski o zabezpieczenie lub jego zmianę wymagają czasem opłaty sądowej w kwocie 100 zł.

Dodatkowe koszty rozwodu, które mogą się pojawić

1. OZSS – opinia sądowych specjalistów

Na to ile kosztuje rozwód, mogą wpłynąć dodatkowe koszty. Tak jest z opinią tzw. OZSS, czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, której koszt może wynosić ok. 800-2.000 zł. Opinia ta występuje zazwyczaj wtedy, gdy strony mają małoletnie dzieci i nie wiadomo, czy rozwód wpłynie negatywnie na ich dobro lub w przypadku, gdy rodzice mają odmienne żądania w kwestii sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz częstotliwości kontaktów z dziećmi. Wydanie takiej opinii poprzedzone jest zazwyczaj kilkugodzinnym badaniem psychologiczno-pedagogicznym, które obejmuje małżonków oraz ich dzieci. Jeśli zaistnieje ku temu potrzeba, to dodatkowo w badaniu takim może brać udział lekarz psychiatra.

2. Mediacja rozwodowa

Koszty rozwodu mogą zostać podwyższone z powodu ewentualnej mediacji, do której skieruje was sąd. Oznacza to próbę ugodowego załatwienia sprawy przy udziale wykwalifikowanego i bezstronnego mediatora. Pamiętaj przy tym, że udział w mediacji nie oznacza od razu tego, że chcecie ratować swoje małżeństwo. Postępowanie mediacyjne może bowiem dotyczyć ustaleń, związanych z waszym małoletnim dzieckiem, tj. wysokości alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka oraz sposoby i częstotliwości kontaktów z dzieckiem. Mediacja rozwodowa kosztuje 150 zł za pierwsze spotkanie z mediatorem oraz 100 zł za każde następne (łącznie maksymalnie 450 zł). Do tego małżonkowie mogą zostać obciążeni kosztami takimi jak:

 • koszty przejazdów mediatora (gdy mediator musi przykładowo dojechać do twojego mieszkania z uwagi na twój zły stan zdrowia)
 • koszty wynajęcia pomieszczenia, w którym odbywa się posiedzenie mediacyjne (do 70 zł za jedno spotkanie)
 • koszty korespondencji (do 30 zł).

Mediacja rozwodowa to zazwyczaj 2-3 posiedzenia z mediatorem. Czasem wystarczy tylko jedno spotkanie, aby ustalić najważniejsze kwestie. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak bardzo skłócone są strony, czy mają wspólne małoletnie dzieci, czy mogą spotkać się wspólnie z mediatorem (mogą się odbywać również posiedzenia z udziałem mediatora i jednego tylko małżonka jednocześnie). Więcej o mediacji rozwodowej przeczytasz tutaj.

3. Kurator rodzinny

Często sąd zarządza wykonanie wywiadu środowiskowego przez kuratora rodzinnego, który ma sprawdzić, w jakich warunkach wychowuje się dziecko, jaka atmosfera panuje w domu. Koszt wywiadu, wykonanego w jednym miejscu to ok. 80 zł. Może się zdarzyć, że konieczne będzie wykonanie takiego wywiadu w dwóch miejscach zamieszkania – matki i ojca dziecka.

4. Opinia biegłego sądowego

Dodatkowe koszty w sprawie o rozwód mogą się pojawić również wtedy, gdy sąd musi zasięgnąć opinii specjalisty np. psychologa, psychiatry, lekarza innej specjalizacji. Ponieważ na sporządzenie opinii przez OZSS czeka się długo (ok. pół roku i dłużej), sądy czasami zwracają się do biegłych sądowych psychologów, którzy mogą zaoferować krótsze terminy. Takie badanie i opinia również jednak kosztuje – zazwyczaj jest to ok. 800 – 2.000 zł. Czasem jedno z małżonków musi wykazać swoją niezdolność do pracy z powodu choroby – wówczas również opinia lekarza biegłego sądowego może okazać się konieczna.

Ile kosztuje rozwód z adwokatem lub radcą prawnym?

Porada prawna w sprawach rozwodowych może kosztować nawet kilkaset złotych. Wszystko zależy od tego, jakie informacje chcemy uzyskać i jak bardzo jest skomplikowany stan faktyczny w sprawie.

Jeśli chcesz zobaczyć, od czego zależy stopień skomplikowania rozwodu, możesz o tym przeczytać w innym poradniku, który napisałem tutaj.

W naszej kancelarii koszt porady w sprawie rozwodowej to 250 zł (czas trwania do jednej godziny). Wiemy, że w tego typu sprawach konieczna jest swego rodzaju więź klienta z pełnomocnikiem, dlatego dajemy okazję do zapoznania się z nami i uzyskania podstawowych informacji w przystępnej cenie.

ile kosztuje rozwód, rozówd, koszty rozwodu
mec. Marta Socha-Skrzypiec
mec. Marcin Dutkiewicz

Na rynku usług prawniczych za udział radcy prawnego lub adwokata w sprawie rozwodowej trzeba zapłacić od ok. 3.000 zł wzwyż. Wysokość honorarium uzależniona jest od tego, czy rozwód będzie z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, czy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, czy konieczne będą wnioski o zabezpieczenie (np. alimenty, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka i sprawowania bieżącej pieczy), czy klient posiada bogaty materiał dowodowy (np. zdjęcia, nagrania, korespondencję elektroniczną, sprawozdanie prywatnego detektywa itp.).

Oczywiście zdarzają się też kwoty wyższe i uzależnione są m.in. od renomy prawnika, jego doświadczenia, ilości rozpraw i pism procesowych kierowanych do sądu, skomplikowanego postępowania dowodowego. Z perspektywy radcy prawnego lub adwokata, pomoc prawna w sprawie o rozwód to wiele czynności:

 • gruntowne zaznajomienie się ze stanem faktycznym i dowodami,
 • przygotowanie pozwu,
 • udział w rozprawach (często trwają one po kilka godzin),
 • tworzenie wniosków o zabezpieczenie,
 • tworzenie zażaleń i innych pism procesowych,
 • dodatkowe spotkania w kancelarii,
 • kontakt telefoniczny z klientem itp.

Suma tych czynności wpływa na to, ile kosztuje rozwód.

Zazwyczaj więcej płaci się w dużych miastach oraz w kancelariach wyspecjalizowanych w prawie rodzinnym. Niektórzy prawnicy rozliczają się z klientem na zasadzie kwoty ryczałtowej (z góry ustalona kwota bez względu na ilość podjętych działań). Inni rozliczają się za każdą rozprawę, sporządzone pismo i inne czynności.

Gdy strony są bardzo skłócone i pojawia się wiele dowodów w postaci świadków, to sprawa rozwodowa potrafi znacząco się wydłużać. Od tego również zależy to, ile kosztuje rozwód.

Inni zadają sobie pytanie, czy w ogóle potrzebują prawnika i czy może nie da się samemu wszystkiego znaleźć w internecie. Jeśli jesteś jedną z tych osób, możesz przeczytać kilka słów o tym, dlaczego w ogóle korzystać z prawnika i samodzielnie zadecydować, czy będziesz takiej usługi potrzebować.

Dodatkowe koszty w przypadku alimentów

Jeśli sąd orzeknie o wyłącznej winie jednego z małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego, wówczas mogą być również zasądzone alimenty dla niewinnego małżonka (wystarczy, że wystąpi pogorszenie sytuacji materialnej). W takim przypadku wpłynie to również finalnie na to, ile kosztuje rozwód. Wtedy strona przegrana ponosi koszty opłaty sądowej od takich alimentów oraz dodatkowe honorarium dla radcy prawnego lub adwokata strony przeciwnej.

rozwód Katowice adwokat

Umów się na poradę prawną

Opowiedz nam o swoim problemie, uzyskaj odpowiedzi na pytania i dowiedz się jakie działania podjąć.

Dla przykładu: przy alimentach dla żony lub męża w kwocie 500 zł miesięcznie, wyłącznie winny małżonek będzie musiał dodatkowo zapłacić 300 zł opłaty sądowej i 1.800 zł kosztów prawnika strony przeciwnej, natomiast przy alimentach 1.000 zł miesięcznie kwoty te będę wynosiły odpowiednio 600 zł i 3.600 zł.

Gdy pojawia się żądanie zasądzenia alimentów dla żony lub męża, trzeba mieć na uwadze, że w wyroku mogą pojawić się dodatkowe koszty z tym związane.

Alimenty mogą być zasądzone dla małżonka także w przypadku nieorzekania o winie lub przy winie obopólnej za rozkład pożycia małżeńskiego. Musi być wówczas jednak wykazany tzw. niedostatek po stronie żądającego alimentów (brak środków do zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych z powodów od nas niezależnych np. ciężka choroba lub wypadek uniemożliwiający pracę).

Więcej informacji o tym, co to jest rozkład pożycia małżeńskiego znajdziesz w tym poradniku.

Podane powyżej koszty nie dotyczą alimentów, które są zasądzane na rzecz małoletnich dzieci stron.

Kto ponosi koszty sprawy rozwodowej?

Ogólna zasada stanowi, że koszty procesu ponosi ten, kto przegrywa sprawę. Tak powinno być, ale dopiero na samym końcu – w wyroku.

Opłatę sądową 600 zł ponosi ten, kto wnosi pozew o rozwód. Dopiero jeśli wygra, to druga strona musi mu ją zwrócić. Strona przegrywająca płaci również za prawnika drugiej strony. Przy orzeczeniu rozwodu z winy obu stron lub w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, koszty dzielone powinny być na pół. Każdy też płaci wówczas za swojego prawnika.

ile kosztuje rozwód, rozwód, koszty rozwodu

Za opinię OZSS lub biegłego sądowego strony mogą zapłacić po połowie lub płaci ten, kto wnosił o sporządzenie takiej opinii (sąd może obciążyć strony zaliczką na poczet takiej opinii).

Należy także pamiętać, że zasądzane przez sąd koszty prawnika równe są 720 zł (w szczególnie zawiłych i długotrwałych sprawach sąd może zasądzić wielokrotność tej sumy – maksymalnie do 4.320 zł, chociaż w praktyce sądy przyznają 720 zł – 1.440 zł).

Jeśli nasz prawnik kosztował nas więcej, to resztę kwoty pokrywamy z własnej kieszeni.

Należy również pamiętać, że jeśli nasza sytuacja materialna jest faktycznie bardzo zła, to możemy próbować wnosić do sądu o zwolnienie nas od ponoszenia kosztów sądowych lub o przyznanie radcy prawnego lub adwokata z urzędu.

Jaki jest Twój następny krok?

Mam nadzieję, że któreś z tych porad okazały się dla Ciebie pomocne.

Napisz proszę w komentarzu czy jakiejś informacji w tym tekście Ci zabrakło. Może uda mi się coś jeszcze podpowiedzieć.

guest
4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

P.S. Pamiętaj, że ten wpis to jedynie informacja, nie porada prawna.

Powyższy wpis na blogu stanowi zbiór najprzydatniejszych i ogólnych informacji w danej kwestii. Nie stanowi on i nie zastąpi porady radcy prawnego w indywidualnej sprawie. Nawet, jeśli Twoja sytuacja wydaje się być podobna do tej opisanej na blogu, może się różnić w szczegółach, które mają duże znaczenie. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do swoich praw lub obowiązków, skorzystaj z pomocy prawnika, który ma doświadczenie w prowadzeniu danego typu spraw.

Przeczytaj też o: