Zadzwoń teraz:

Obsługa prawna przedsiębiorców

Przeczytanie zajmie Ci: < 1 minutę

Przedsiębiorcy w toku prowadzonej działalności stale dokonują szeregu czynności uregulowanych prawem. Rozumiemy, że przedsiębiorca skupia się na biznesie i może potrzebować naszego wsparcia prawego. Konsultacja z prawnikiem powinna się odbyć przed podjęciem decyzji biznesowych, w ten sposób można w pełni zabezpieczyć swoje interesy.

Bieżąca pomoc prawna dla firm

Przedsiębiorca w swej działalności zawiera różnego rodzaju umowy (np. umowę najmu biura), podejmuje współpracę z innymi osobami (np. z pracownikami lub klientami) – wszystkie powyższe sytuacje są uregulowane przez przepisy prawne, nierzadko znajdujące się nawet w kilku ustawach. Warto zasięgnąć w takich sytuacjach opinii prawnika, który kompleksowo zajmie się sprawą i zwróci uwagę na kwestie dotyczące zgodności postanowień umowy z prawem, pomoże wynegocjować warunki umowy z potencjalnym kontrahentem, a także zabezpieczy interesy swojego klienta. Bieżąca pomoc prawna dla firm obejmuje również kwestie pracownicze, w tym opracowanie regulaminów pracy lub wynagradzania w zakładzie.

Reorganizacje

Przedsiębiorcy, w szczególności spółki, czasami decydują się na różnego typu reorganizacje, polegające np. na przekształceniu w inną spółkę, połączeniu z inną spółką lub nabyciu udziałów w innej spółce. Często zdarza się, że w obrocie funkcjonują grupy spółek o bardzo skomplikowanej strukturze, która powstała kiedyś dla realizacji określonych celów gospodarczych, a które zostały już osiągnięte i aktualnie nie ma już konieczności dalszego ich utrzymywania, wtedy klienci decydują się na restrukturyzację prowadzącą do ograniczenia liczby podmiotów w grupie. Takie przedsięwzięcie muszą zostać bardzo dobrze przygotowane nie tylko pod względem organizacyjnym i ekonomicznym, ale też pod kątem prawnym. Pomagamy naszym klientom w przeprowadzeniu różnego typu restrukturyzacji.

Formy rozliczenia za taką obsługę

W zależności od zapotrzebowania i oczekiwań Klienta, Kancelaria oferuje różne formy rozliczeń wynagrodzenia (godzinowe, ryczałtowe lub od zleconej sprawy).