Zadzwoń teraz:

Spółki

Przeczytanie zajmie Ci: < 1 minutę

Część przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie biznesu wspólnie z innymi osobami  – wspólnikami. Prowadzenie działalności gospodarczej w takiej formie zdecydowanie różni się od tzw. firmy jednoosobowej. Dobór odpowiedniej spółki do konkretnych osób i rodzaju prowadzonej przez nich działalności może być jednym z czynników wpływających na sukces firmy oraz zgodne prowadzenie biznesu.

Rejestracja spółek

W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie spółki konieczna jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Procedurę tę musi poprzedzić opracowanie umowy spółki, która będzie określała zasady działania i zarządzania spółką, a także prawa i obowiązki wspólników. Bardzo istotne jest odpowiednie dopasowanie formy prawnej (rodzaju spółki) do oczekiwań przyszłych wspólników.

Oferujemy naszym Klientom nie tylko pomoc w doborze odpowiednej dla nich spółki, ale i kompleksową obsługę procesu rejestracji w KRS, przygotowujemy umowy spółek, odpowiednie wnioski, kompletujemy wymaganą dokumentację oraz kontrolujemy tok postępowania rejestracyjnego w sądzie.

Obsługa korporacyjna

W trakcie „życia” spółki mogą wystąpić sytuacje takie jak np. zmiana lub przystąpienie wspólnika, konflikt pomiędzy wspólnikami, koniczność podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, a w ostateczności także jej likwidacja. Aby prawidłowo przeprowadzić powyższe procesy konieczna jest znajomość przepisów prawa, a także dokumentacji korporacyjnej spółki, nie zawsze bowiem można np. w prosty sposób przenieść udziały w spółce z o.o., może to podlegać różnego rodzaju ograniczeniom.

Zajmujemy się opracowywaniem uchwał wspólników, obsługą zgromadzeń wspólników spółek, kwestiami związanymi ze zmianami w zarządach spółek lub zmianami wspólników.