Sprawy rodzinne są specyficzne i często niosą dla Klienta ogromny ładunek emocjonalny. Człowiek nie ma wtedy głowy do zastanawiania się nad przepisami i załatwiania kwestii formalnych.

Sprawy rozwodowe należą do najbardziej skomplikowanych spraw rodzinnych – sąd w wyroku decyduje przede wszystkim o:

  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron,
  • ponoszeniu kosztów jego utrzymania (alimenty),
  • kontaktach z dzieckiem,
  • kto ewentualnie ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego,
  • o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, o podziale majątku.