Zadzwoń teraz:
ile kosztuje rozwód

Ile komornik może zabrać mi z wypłaty, emerytury, renty?

Przeczytanie zajmie Ci: 2 minut

Najczęstszym rodzajem egzekucji komorniczej jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę, która obejmuje nie tylko kwoty uzyskane z tzw. etatu, ale również z tytułu umowy zlecenia, mianowania czy powołania. Często komornicy sięgają również po świadczenia emerytalno-rentowe. Gdy informacja o egzekucji dociera do zakładu pracy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to dany dany podmiot zostaje wezwany do tego, by nie wypłacał dłużnikowi należnej kwoty, ale przekazywał ją komornikowi.

Egzekucja z umowy o pracę (etat)

Jeżeli chodzi o wynagrodzenie za pracę to komornik może potrącić maksymalnie 50% jego wysokości, jednak zajęciu nie podlega minimalne wynagrodzenie za pracę określone ustawowo (w 2015 roku jest to 1.750 zł brutto), po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu, to kwota wolna od potrąceń ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Należy jednak pamiętać, że przy egzekucji alimentów aż 60% wynagrodzenia może podlegać zajęciu i to bez względu na wysokość wynagrodzenia (tzn. komornik może zająć nawet 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Przy egzekucji alimentów aż 60% wynagrodzenia może podlegać zajęciu i to bez względu na wysokość wynagrodzenia.

Przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikowi wolne od zajęcia musi pozostać 75% wynagrodzenia, a przy potrącaniu kar pieniężnych, określonych w art. 108 Kodeksu pracy – 90% wynagrodzenia.

Egzekucja z umowy zlecenia lub umowy o dzieło

Z umów cywilnoprawnych komornik może potrącić całą kwotę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dłużnik wykaże, iż umowa zlecenia, czy umowa o dzieło jest jedynym źródłem dochodu dłużnika, została zawarta na dłuższy czas, a wynagrodzenie jest wypłacane w stałych okresach. Wówczas komornika obowiązują limity zajęć takie, jak w przypadku umowy o pracę.

Egzekucja z emerytury lub renty

W przypadku świadczeń emerytalno-rentowych zasady są trochę bardziej skomplikowane. W pierwszej kolejności należy wskazać na kwoty wolne od potrąceń.

Emerytowi lub renciście po zajęciu przez komornika powinno pozostać przynajmniej:

  • 20 proc. najniższej emerytury lub renty (w zależności od tego, jaki rodzaj świadczenia pobiera dana osoba) w przypadku potrąceń z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym
  • 50 proc. najniższej emerytury lub renty przy potrącaniu należności z tytułu alimentów
  • 60 proc. najniższej emerytury lub renty w przypadku potrącania świadczeń wypłaconych w kwocie zaliczkowej; nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń; nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych i świadczeń rodzinnych; świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego; zasiłków wypłacanych z tytułu pomocy społecznej oraz zasiłków stałych lub okresowych wypłacanych z pomocy społecznej w czasie, gdy osoba korzystająca z tych zasiłków miała prawo do emerytury lub renty; zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych wypłaconych za okres, kiedy bezrobotny miał prawo do emerytury lub renty.

Z emerytury lub renty komornik może natomiast potrącić:

  • 65 proc. emerytury lub renty w przypadku opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym
  • 60 proc. emerytury lub renty na rzecz alimentów
  • 50 proc. na poczet egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym
  • 50 proc. emerytury lub renty w razie potrącania świadczeń wypłaconych w kwocie zaliczkowej; nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń; nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych i świadczeń rodzinnych; świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego; zasiłków wypłacanych z tytułu pomocy społecznej oraz zasiłków stałych lub okresowych wypłacanych z pomocy społecznej w czasie, gdy osoba korzystająca z tych zasiłków miała prawo do emerytury lub renty; zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych wypłaconych za okres, kiedy bezrobotny miał prawo do emerytury lub renty
  • 25 proc. w przypadku innych należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych niż wyżej wymienione.

Jeśli komornik sądowy zajmie kwotę niezgodną z powyższymi zasadami (tzn. wyższą), to dłużnik ma oczywiście możliwość skierowania do sądu skargi na czynności komornika (termin tygodniowy od daty dowiedzenia się o tej czynności).

mec. Marcin Dutkiewicz

Jaki jest Twój następny krok?

Mam nadzieję, że któreś z tych porad okazały się dla Ciebie pomocne.

Napisz proszę w komentarzu czy jakiejś informacji w tym tekście Ci zabrakło. Może uda mi się coś jeszcze podpowiedzieć.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

P.S. Pamiętaj, że ten wpis to jedynie informacja, nie porada prawna.

Powyższy wpis na blogu stanowi zbiór najprzydatniejszych i ogólnych informacji w danej kwestii. Nie stanowi on i nie zastąpi porady radcy prawnego w indywidualnej sprawie. Nawet, jeśli Twoja sytuacja wydaje się być podobna do tej opisanej na blogu, może się różnić w szczegółach, które mają duże znaczenie. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do swoich praw lub obowiązków, skorzystaj z pomocy prawnika, który ma doświadczenie w prowadzeniu danego typu spraw.

Przeczytaj też o: