Klienci rozmawiając ze mną o rozwodzie, powołują się często na ”niezgodność charakterów”, która to jest powodem dążenia do rozwodu. Gdy zaczynam pytać dokładniej na czym miałaby ta niezgodność polegać, nie potrafią jej dokładnie skonkretyzować.  Sąd będzie zawsze dokładnie analizował konkretną sytuację, badał na czym różnice między małżonkami polegają i jakie niosą za sobą skutki.

Niedopasowanie charakterów

Pewne różnice pomiędzy małżonkami są rzeczą naturalną, czasem mogą prowadzić do kłótni, ale także do dyskusji. Nie muszą od razu świadczyć o rozkładzie pożycia małżeńskiego i być przyczyną rozwodu. Ponadto to zazwyczaj nie różnica charakterów prowadzi do rozwodu, a jej skutki. Jeśli te różnice są zasadnicze i oddalają od siebie małżonków, to można je uznać za przyczynę rozwodu – najczęściej jednak nie można w takim wypadku przypisać winy żadnemu z małżonków. Wyjątkiem są sytuacje, w których różne charaktery i usposobienie prowadzą do agresywnego zachowania, rękoczynów lub poniżania drugiego małżonka.

Niezgodność charakterów poglądów

Udane małżeństwo powinno dawać małżonkom możliwość indywidualnego rozwoju, jednak z drugiej strony powinna między nimi istnieć nić porozumienia w kwestiach fundamentalnych dla życia człowieka. Jeśli w trakcie pożycia małżeńskiego nie uda się pogodzić kompletnie różnych poglądów politycznych lub społecznych, to sytuację taką można uznać za przyczynę rozpadu pożycia małżeńskiego. Duże znaczenie ma tu również fakt istnienia tych różnic przed ślubem i świadomość małżonków w tym zakresie. W razie rozpadu pożycia małżeńskiego z takiego powodu, wina może być obustronna, a samo zawarcie małżeństwa uznane za decyzję lekkomyślną.

Religia i wiara

Na więź duchową między małżonkami znaczny wpływ mogą mieć kwestie religii i wiary. Z jednej strony nie można nikomu odmówić wolności sumienia i wyznania, z drugiej jednak strony trudno mówić o więzi duchowej w sytuacji, gdy poglądy małżonków na tę kwestię całkowicie się różnią. Również i w takim przypadku rzadko można przypisać którejś stronie winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Odrębnym zagadnieniem, na temat którego wypowiedział się Sąd Najwyższy, jest zmiana religii w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli drugi małżonek nie zaakceptuje tego faktu i zarwie więzi fizyczne oraz duchowe, to winą za rozpad pożycia małżeńskiego może być obarczony małżonek zmieniający wyznanie, mimo zasady wolności sumienia i wyznania.